Prevence rakoviny

Statistika rakoviny v ČR

Rakovina je jedním z hlavních strašáků moderní doby. Víceméně každý se s ní v životě nějakým způsobem setká. Statistika mluví za vše – každý třetí Čech onemocní v průběhu svého života nějakou formou rakoviny a zhruba 25% obyvatel České republiky zemře na následky této nemoci…

Bohužel ČR obsazuje prvenství v rakovině tlustého střeva. Tato choroba postihuje více muže, u žen je největší hrozbou karcinom prsu a karcinom plic. Nemocných stále přibývá, např. mezi lety 1998 a 2008 vzrostl výskyt o 28%, meziroční růst odpovídal 2,5%. Nejvíce přibývá nemocných rakovinou plic a to především u žen.

Prevence rakoviny

Pokud známe fakta, je bláhové se domnívat, že právě nás se tato problematika netýká. Bohužel opak je pravdou. Nejúčinnější v boji s touto zákeřnou nemocí je primární prevence. Objevuje se stále více důkazů, které hovoří o tom, že z velké části můžeme výskyt rakoviny ovlivnit.

Mezi základní preventivní opatření patří:

  • nekouřit
  • nekonzumovat nadměrné množství alkoholu
  • zdravá strava (dostatek vlákniny v potravě)
  • omezení uzenin
  • dostatek pohybu
  • životní prostředí
  • vyvarování se určitým chemikáliím (karcinogenům) a ionizujícímu záření

Rakovina (a jiné nemoci) bývá také vnímána jako odraz nás samých a důležitou prevencí je tedy psychická pohoda. Měli bychom se vyvarovat stresu, být pozitivní a spokojení se světem, který nás obklopuje. Tato harmonie nás s naším okolím je pilířem našeho zdraví. Jak toho docílit? Jeden citát hovoří, že je bláznovství dělat stále stejné věci a očekávat jiné výsledky. Na začátku tedy stojí změna. Pokud se chceme dostat do harmonie a opravdu si užívat svůj život, je na místě si uvědomit, co náš život vlastně je – myšlenky? vzpomínky? představy? tedy přítomnost, minulost, budoucnost? Kvalitní život rovná se kvalitní přítomný okamžik. Tedy našim cílem by mělo být prožívat kvalitní „právě teď“, protože tyto kvalitní „právě teď“ tvoří vzpomínky a celý život můžeme rozčlenit do těchto „právě teď“ a čím více se nám každý jeden úsek daří žít, tím více budeme hodnotit naše bytí jako spokojené. a pokud udržujeme tělo spokojené a zdravé, nedáváme prostor nemocím, zkrátka na ně nemáme dostatek prostoru v mysli…

prevence rakoviny