Ayurvéda

Ayur = život, dlouhověkost
Véda = věda

Ayurvéda je 5000 let stará medicína, která vnímá tělo a mysl jako celek. Zabývá se dlouhověkostí a orientuje se především na prevenci nemocí. Ayurvéda je nejstarší zachovalý léčebný systém na světě. Její komplexnost spočívá v propojení stravy, využívání přírody (používání bylin), relaxace, jógy, meditace, detoxikace a regenerace organismu. Je uznávána Světovou zdravotnickou organizací jako účinný medicínský systém.

Cílem Ayrvédy je dlouhověkost, vitální a zdravý život a spokojenost. Je vhodná pro každého člověka, protože je založena na jednoduchých principech. Cílem je nalézt rovnováhu fyzického těla, duševní a duchovní oblasti. Zabývá se člověkem jako celkem a nezaměřuje se na projevy a potlačování příznaků nemocí, ale na jejich příčinu.  Nejdůležitější podmínkou zdraví je podle Ayrvédy harmonie energie v těle a principem vitálního života je soulad s osobní kostitucí a se zákony přírody. Podstata všech nemocí je vnímána jako nerovnováha v těle.

Ayurvéda popisuje tři dóši (=životní energie), jejichž základ je charakterizován převahou dvou elementů z pěti, které prostupují celou přírodou (vzduch, oheň, voda, země a prostor). Na základě převažující dóši rozlišuje Ayurvéda tři základní typy, ovšem každý člověk je nositelem všech energií a tyto tři konstituce popisují většinové zastoupení jedné z nich, existuje však nekonečně mnoho kombinací.

Strava

Je velmi důležité, co jíme, ale i to, jakým způsobem potraviny kombinujeme (např. nekombinovat ovoce s ničím jiným), kdy jíme (hlavní jídlo bychom měli jíst okolo poledne, ráno orgány vstávají, nabývají na energii, v poledne je trávení maximální a poté už opět klesá do doby, než ulehneme) a způsob, jakým jíme (jídlo bychom měli žvýkat do kašovité konzistence před jeho polknutím, sliny zahajují trávení potravy). Co se týká složení, Ayurvéda doporučuje třetinu potravy, třetinu tekutin a třetinu žaludku nechat prázdný.

Špatné trávení

Ayrvéda popisuje hromadění ámy (=toxiny) jako příčinu nemocí. Áma vzniká při špatném trávení nebo vylučování. Pokud trávicí systém nefunguje, jak má, podporuje tělo cizorodé látky jako jsou různé bakterie a kvasinky, které se usazují v trávicí soustavě, krvi a napadají další orgány. Vhodné druhy koření na podporu trávení jsou skořice, římský kmín, koriandr, kurkuma, fenykl, hořčičná semínka.

Spánek

Spánek je další základní součást našeho zdraví. Jedná se o přirozenou regeneraci našeho těla, vydatný odpočinek je potřebný pro správné fungování všech orgánů, zajištuje sílu a jeho kvalita je přímo úměrná našemu zdraví.

Sex

Sex je hnací motor celé existence lidstva. Sexuální energií lze usměrňovat naši energii. U lidí nemá pouze funkci rozmnožovací, ale jedná se také o způsob uvolnění, přináší požitek.